Vahvuusvalmennus

Vahvuusvalmennus

Vahvuuteesi on sekä ryhmien, yhteisöjen että yksilöiden voimavarakeskeiseen työskentelyyn soveltuva valmennusmenetelmä. Se yhdistää positiivisen psykologian luonteenvahvuusajattelua ja mindfulness-harjoittamista.

Luonteenvahvuusajattelussa fokus on ihmisen vahvuuksien kartoittamisessa, vahvistamisessa ja käyttöön saattamisessa. Mindfulness-harjoittamisen hyväksyvä ja yksilön ominaislaatua arvostava suhtautuminen tukee työskentelyä.

Vahvuuteesi-menetelmän vaikuttavuus perustuu itseään vahvistavaan ns. hyvän kehään, jolloin luonteenvahvuuksien käyttö ja mindfulness-harjoittaminen toimivat yhteen vahvistaen edelleen käsitystä omasta kompetenssista. Peräkkäisten työskentelykertojen sarjasta muodostuu prosessi, jonka aikana opitaan löytämään ja juurrutetaan käyttämään omia ja mahdollisen ryhmän vahvuuksia:

Vahvuuteesi-työpajatyöskentely suunnitellaan aina kunkin ryhmän tai yksilön tarpeista ja lähtökohdista käsin. Perusmallissa yhteisiä kokoontumisia on 3-4 ja sen lisäksi jokainen työskentelyyn osallistuva tekee kokoontumisten välillä kotitehtäviä.

Menetelmää on kehitetty asiakaslähtöisesti  erilaisissa haastavissa tai muutosta vaativissa elämäntilanteissa olevien  asiakkaiden  parissa.

Vahvuuteesi-menetelmä on hyödynnettävissä laajalla asiakaskentällä ajankäytöltään joustavina kokonaisuuksina. Sen avulla voidaan löytää haastavassakin tilanteessa olevan  yksilön tai tiimin piilossa ja unohduksissa olleita vahvuuksia. Tämä taas vahvistaa oman arvokkuuden kokemusta ja pystyvyyden tunnetta. Vahvuuteesi työpajoissa työstetään myös askelmerkkejä tulevaisuuden tavoitteisiin ja harjoitellaan sitä, miten voi vahvistaa ja käyttää omaa  ja ympäröivien ihmisten potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa.

Vahvuuteesi-menetelmä soveltuu muun muassa seuraaville asiakasryhmille:

  • erilaiset työyhteisöt, jotka haluavat parantaa yhteistyötä, yksilöllisten vahvuuksien hyödyntämistä ja innovatiivisuuttaan
  • muutoskohdassa tai elämään uutta suuntaa miettivät henkilöt
  • työelämävalmennettavat, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat
  • muut kuntoutujat

Menetelmästä järjestetään myös ohjaajakoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja työnohjaajille. Ota yhteyttä.