Sydänmindfulness

Sydänmindfulness

Sydänmindfulness SMF® on ainutlaatuinen,  Suomessa yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa kehitetty harjoitusohjelma, joka tukee kokonaisvaltaisesti psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Se sopii tueksi ja kuntoutusmuodoksi myös kuormittavissa elämäntilanteissa tai toipilasvaiheessa. Vedän SMF-ryhmiä ja teen yksilöohjauksia. Lisäksi koulutan sote-alan ammattilaisia ohjaajiksi.

Sydänmindfulness SMF® -harjoittamisen parissa opit ohjaajan avulla taitoja, tietoa ja asennetta, joka johdattaa sinut kohti kokonaisvaltaista hyvinvointiasi parantavaa tapaa elää ja olla. Poistu autopilotista ja ota ohjat omiin käsiisi. Keho ja mieli kiittävät.

Mindfulness-harjoittamisesta on runsaasti tieteellistä näyttöä ja harjoittamisen tuottamia fyysisiä ja psyykkisiä etuja tutkitaan koko ajan lisää. Sydänmindfulness SMF®-harjoitusohjelman kehittämisessä on hyödynnetty mm. lääketieteen, fysioterapian ja psykologian tutkimustietoa ja ohjaajien syvällistä perehtymistä ja kokemusta mindfulness-pohjaisesta harjoittamisesta.

Koulutettuja Sydänmindfulness SMF® -ohjaajia toimii eri puolilla Suomea ja itse vedän kursseja pääkaupunkiseudulla, Keski-Uudenmaan alueella ja tilattaessa ryhmille ja yhteisöille eri puolilla Suomea.

Tiedustelut, menetelmän kehittäjät Jaana Jetzinger: jaanaj@gmail.com, Sirpa Tuominen, sirpa.tuominen@live.fi.

HYÖTYÄ KOKO HYVINVOINNILLE

Sydänmindfulness SMF® on sydän- ja muuta terveyttä ja jaksamista edistävää ja ylläpitävää harjoittelua.  Harjoittelu parantaa valmiuksiasi hallita stressiä ja muuta tunteidensäätelyä. Lisäksi harjoittelu rentouttaa kehoa ja mieltä, johdattelee tietoiseen ja hyväksyvään läsnäoloon ja keskittymiseen sekä positiiviseen vuorovaikutukseen ja itsensä arvostamiseen.

Sydänmindfulness SMF® on kehitetty parantamaan kokonaisvaltaisesti fyysistä- ja psyykkistä hyvinvointiaan. SMF myös täydentää liikunnallista kuntoutusta ja muuta terveysneuvontaa. Harjoittelu sopii  kaikille ikään tai muihin lähtökohtiin katsomatta.

Sydänmindfulness SMF® -harjoitusohjelma muodostuu 8 kurssikerrasta, joista jokaisella on oma teemansa. Kullakin kurssikerralla jaetaan päivän teemaan liittyvää tietoutta sekä tehdään erilaisia harjoituksia, jotka tukevat asian oivaltamista ja siihen syventymistä. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat  käyttöönsä runsaan materiaalin, jolla voivat jatkaa harjoittamista kurssin jälkeenkin. Lisäksi järjestämme jatkokursseja,

Sydänmindfulness SMF®-harjoitteisiin kuuluvat mm.

 • tietoisen hengityksen harjoittaminen
 • ohjattu mietiskely
 • tietoisen liikkeen harjoittaminen
 • erilaiset rentousharjoitukset
 • tietoinen läsnäolo arjessa
 • läsnäoleva vuorovaikutus

Sydänmindfulness SMF® -harjoitusohjelman pääpaino on harjoittamisessa ja sen omaan elämään juurruttamisessa.  Tässä auttaa se, että kunnioitamme ihmisten erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia. Tuomme esiin erilaisia harjoitteita – muodollisia ja vapaamuotoisia-, joista jokainen löytää itselleen sopivia tapoja harjoittaa ja saada siitä hyötyä itselleen. Motivaatio säännölliseen harjoittamiseen syntyy juuri oman kokemuksen ja oivallusten kautta.

Suhtautuminen omaan kehoon ja sen huoltamiseen saattaa muuttua ratkaisevasti mindfulness-harjoittelun myötä. Myös kanssakäyminen ihmisten kanssa voi tulla joustavammaksi ja negatiivisten tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen helpommaksi.

Sydänmindfulness  SMF® -harjoittelun etuja:

 • auttaa sopeutumaan haastaviin elämäntilanteesiin
 • helpottaa tunteiden ja pelkojen käsittelyä
 • lievittää mahdollista masennusta ja ahdistusta
 • auttaa löytämään kehon ja mielen tasapainon ja harmonian
 • avaa portin mielen hallintaan
 • pysäyttää näkemään ja hyväksymään elämän sellaisena kuin se on
 • johdattaa tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja ehjäksi ihmiseksi ongelmista ja haasteista huolimatta.

Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto jakautuu kahteen pääosaan, sympaattiseen ja parasympaattiseen. Sympaattinen hermosto kiihdyttää ja parasympaattinen rauhoittaa muun muassa verenkierron toimintaa. SMF-harjoitteet pyrkivät muuttamaan autonomisen hermoston toimintaa sydämen kannalta edullisempaan, parasympaattiseen suuntaan.

Sydänmindfulness SMF® -harjoittelun ytimessä on jokaisen yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä kannustava ja lämmin ilmapiiri. Voit kurssillemme juuri sellaisena kuin olet, ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita.

Sydäninfarktin riski vähenee

Kehon ja mielen harmonian saavuttamiseen ja stressitason laskuun tähtäävillä Sydänmindfulness SMF® -harjoituksilla on todettu olevan myös etenkin sydänterveyden kannalta huomattavia positiivisia vaikutuksia, kuten verenpaineen alentumista, sydämen lyöntitaajuuden pienentymistä ja sykevälivaihtelun kasvua. Nämä tekijät vähentävät tutkimusten mukaan merkittävästi sydäninfarktin ja äkillisen sydänkuoleman riskiä.

Mindfulness-harjoittelun on todettu vaikuttavan  myös useiden aivoalueiden, mm etuaivokuoren toimintaan siten, että esimerkiksi negatiivisten emootioiden hallinta tulee helpommaksi, ahdistustuntemukset vähenevät ja mieliala paranee. Lisäksi on havaittu muistin, oppimisen, ongelmanratkaisukyvyn ja muiden kognitiivisten kykyjen vahvistumista.

”Se mitä on takanamme ja mitä on edessämme on pientä verrattuna siihen, mitä on sisällämme.” – O. W. Holmes